• KIEMELT APRÓHIRDETÉS!
  • KIEMELT APRÓHIRDETÉS!
  • KIEMELT APRÓHIRDETÉS!
TÁMOP záró
Keresés

alt                                                      alt

Látnivalók

Egyik legfőbb látványosságnak számít az Edelényi Kastélysziget korábbi nevén L’Huillier-Coburg kastély. Az edelényi L’Huillier–Coburg-kastély a magyarországi kora barokk építészet kiemelkedő emléke. 1716-1730 között épült, építtetője báró L'Huillier Ferenc János. A kastély tervezője Giovanni Battista Carlone egri püspöki építész. Az épület hat termében freskók találhatók, valamint öt copfstílusú cserépkályha. Az együttest egykor francia jellegű barokk kert vette körül. Az 1910-ben elhelyezett kovácsoltvas főkapuja a bécsi Belvedere Palota mintájára készült. 

A Borsodi Tájház a város és a Bódva völgye regionális múzeuma. Három porta lakóház és gazdasági épületegyüttesét foglalja magába. A három porta termeiben a néprajzi anyagon kívül látható még cipész-, kerékgyártó-, kádár- és kovácsműhely, Hodossy Gyula kovács- és rézöntő mester munkái és a múzeum jelentős textilgyűjteményéből egy szép és gazdag kiállítás. Helyet ad a Borsodi Földvár ásatása során előkerült leletanyag egy részének is. Működtetője a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum.

A Tájház szomszédságában található Borsodi Földvár X-XI. században alakították ki. A föld-fa szerkezetű földvár építészettörténeti ritkaságnak számit, amelyet egykor Bors vezér építetett, és Borsod megye elnevezése is innen ered. A földvár egy részét rekonstruálták. A várat a tatárjárás idején felégették, de véglegesen csak a törökök pusztították el. A területén épített kilátóból a város, valamint az azt környező Bükk és Cserehát nagyszerű látványa tárul elénk.

A Földvár mellett helyezkedik el a Borsodi református templom is. Késő barokk stílusban épült 1789-97 között Göhm András tervei szerint. 1809-11 között Csatlós János, szendrői kőműves a főhomlokzat elé építette a tornyot, amely háromszintes, párkányokkal és lizénákkal tagolva, barokk bádog sisakkal fedve készült. Az egykor önálló Borsod község a megye névadó települése volt. A templom mellett, attól északra áll a honfoglaláskori borsodi földvár, melyet az 1241. évi muhi csata után a tatárok elfoglaltak és feldúltak. A földvár dombján, de a sáncon kívül, attól délre áll a templom. Az egyhajós épülethez egyenes záródású, sarkain lekerekített szentély kapcsolódik. A templom famennyezete egykorú az építéssel, s száz táblából áll, azokat Hubay Sándor asztalosmester készítette. Kékre és rózsaszínre festett medaillon díszítésű táblák váltják egymást. Középen négytáblányi plasztikus díszű, hangsúlyozott középtábla koporsó. A két tájképes mellvédű karzat, valamint a faragott és festett szószék kvalitásosabb munka. A 211 (74 cm) és 90 kg-os (57 cm) harangjait Szlezsák László öntötte Budapesten. A nagyobbik, felirata: „Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket”.

A város központjában található Református templom műemlék jellegű református templom, 1330 körül épült. A nyolcszög három oldalával záruló, támpilléres sugárboltozatos záródású szentélyének ablakai a környék legszebb gót stílusú műemlékei közé tartoznak. 1696-ban kibővítették, ekkor készült tornácos toronysisakja. Festett kazettás famennyezete 1792-ben készült, száz táblából áll. A jobb oldal homlokzatának faragott fa kapuja 1785-ból való, bevésett latin nyelvű bibliai felirattal, amelynek fordítása: "Óh, Jehova! Add, amit elrendelsz, és rendeld el, amit akarsz!" 1930-ban neogótikus bejárati kaput nyitottak rajta Schulek János tervei alapján. Átalakították. Tornyát újjáépítették, hogy elnyerje jelenlegi beosztását és formáját.

Látványossága még a városnak a Szent Kereszt görög katolikus templom. Török Ferenc tervei szerint rakacai kőből épült görög katolikus templom 1979-től 1983-ig épült. Padlóját is a közeli rakacai bányából származó, csiszolt kővel burkolták.

A Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1952. október 19-én, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács intézményeként jött létre az Edelényi Járási Könyvtár, mint a település közművelődési könyvtára és a járás könyvtári módszertani alközpontja. A könyvtár megszervezője és első vezetője Slezsák Imre (elhunyt 2002-ben). 1993. május 15-ig 40 éven át nyugdíjba vonulásáig szervezte, fejlesztette az intézményt, amely a Bódva-völgye legnagyobb könyvgyűjteménye, felnőtt és gyermek részleggel, fiókkönyvtárakkal, zenetárral, helytörténeti és folyóirat gyűjteménnyel, kis nyomdával, könyvkötészettel, könyvbarátkörökkel.

1994. január 1-jével egyesítették a város iskolán kívüli művelődési intézményeit, Városi Rendezvények Háza és Könyvtár néven: a Városi Könyvtárat, a Városi Művelődési Központ és Ifjúsági Házat (Rendezvények Háza néven) és a Borsodi Tájházat. Edelény Város Önkormányzatának képviselőtestülete az intézmény nevének megváltoztatását jóváhagyta. Az intézmény új neve Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum.

A Felszabadulási emlékművet Gyurcsek Ferenc szobrászművész készítette. A mészkőből készült szobrot a németek Magyarországról történő kiűzésének emlékére állították a Művelődési Központ (Borsodi út 9.) előtti téren. A többlépcsős, kb. 130 cm-es betontalapzaton álló emlékmű kb. 550 cm magas. A város legnagyobb köztéri szobra.

A városban található Miklós Gyula síremléke, aki egy ismert szőlész-borász volt. Az edelény-finkei temetőben a ravatalozó mögött található a síremlék. Kopjafát készítettek a Honfoglalás 1100. évfordulójának emlékére. Az Edelény-borsodi református templom kertjében, a templom déli oldalánál áll a tölgyfa emlék, mely 250 cm magas.

A Hősi emlékművet is fontos megemlíteni. Az I. világháború áldozatainak emlékműve. Hősök terén található. Székely Károly szobrászművész alkotása. Műkőből, bronzból és márványtáblából készült. Az obeliszk kb. 250 cm aminek tetején van a bronz turulmadár, a szobor kb. 165 cm.

 

Megközelítés                                                                                                                    GPS:48.1748, 20.4440

Edelény a Bódva folyó hirtelen kiszélesedő völgyében helyezkedik el. Borsod–Abaúj–Zemplén megyében, a Miskolctól 25 kilométerre északra fekvő település megközelíthető a 26-os főútból Sajószentpéternél kiágazó 27-es főúton vagy Boldva irányába is. Tömegközlekedési eszközzel a Miskolc-Edelény útvonalat kétféle irányban is meg lehet tenni, vagy Boldva irányából, vagy Sajószentpéter felől közelíthetjük meg a várost. A Miskolc-Tornanádaska vasútvonalon is el lehet jutni a városba, ugyanis a település rendelkezik vasútállomással.

(A település a Google térképen.)

 

Történet

A város három község összevonásával keletkezett. 1950-ben a megye névadó települését, Borsodot, majd 1963-ban Finkét csatolják Edelényhez, 1986-ban kapja városi rangját.

A terület az őskor óta lakott, ezt paleolit kori kőeszközök és későbbi leletek tanúsítják. Edelény első okleveles említése 1299-ből származik Edelin néven. Meghatározó birtokosa a XV. században a Bebek család, a XVI. században Szapolyai János, 1566-tól I. Miksa király birtoka, 1603-tól Rákóczi családé, 1727-től L’Huillier János Ferenc és örökösei is birtokosok, 1820-tól Szász-Coburg-Góthai herceg tulajdonába került.

A török megszállás alatt többször hódoltsági terület, elnéptelenedett, de mindig újratelepült. A városnak a nehéz gazdasági helyzetből, a vállalkozások és gazdasági társulások beindulása jelentette a kiutat. Az önkormányzat 2002-ben a 27-es főút mellett, a város déli határában ipari területet jelölt ki a tőkebeáramlás ösztönzése érdekében. E törekvés sikerét jelzi az odatelepült csokoládéüzem és betongyár. 

 

Közigazgatás

Edelény város önkormányzata 1990 őszén alakult meg. A képviselő-testületet a polgármesterrel együtt 11 fő alkotja. Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatt található.

Az Önkormányzat épülete helyet adott a járási hivatalnak is. Edelény Járási Központhoz az alábbi települések tartoznak: Abod, Balajt, Becskeháza, Boldva, Borsodszirák, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló, Ziliz.

 

Érdekesség

Miklós Gyula Finkén született 1832. november 26-án. Részt vett az 1848-49-es magyar szabadságharcban. Családi birtokán, Finkén gazdálkodott és bekapcsolódott a politikai életbe. Edelény körzetének országgyűlési képviselője 1871-1881 között. 1879-től borászati kormánybiztosként a filoxéra elleni küzdelem egyik képviselője volt. Létrehozta a központi mintapincét a szakszerű borkezelés oktatására. Ő kezdeményezte a felsőbb szőlészeti és borászati tanfolyamot hazánkban. Szerkesztője volt Magyarország első borászati törzskönyvének. 1894. május 2-án hunyt el Budapesten. Az edelény - finkei temetőben alussza örök álmait.

 

Szolgáltatás

Edelény városában működik a Bódva étterem és a Templomkert Pizzéria és Kisvendéglő, ahol a vendégek minden nap déltől kétfogásos menüből választhatnak. Castello Pizza (Pizzéria és étterem), Éva Cukrászda szolgáltatásai is rendelkezésre állnak. A városba érkező vendégek az Edelényi Panzióban szállhatnak meg: Borsod Kapu Vendégfogadó.

A Koch Róbert Kórházban 229 fekvőbeteg ágy működik, ebből 1 db 42 ágyas, 1 db 47 ágyas, 1 db 46 ágyas aktív tüdőosztály, és 1 db 94 ágyas krónikus belgyógyászati osztály, ebből 50 ágyas tüdő rehabilitációs részleggel. A kórház ellátási területe: a Bódva Völgye, Ózd és vonzáskörzete, Kazincbarcika és vonzáskörzete, Miskolc Északi Agglomeráció, Encs és vonzáskörzete, Szerencs és vonzáskörzete. A városban található 3 gyógyszertár is, a Kamilla Gyógyszertár, a Kígyó Gyógyszertár és a Városi Gyógyszertár.

Oktatási intézményekben is bővelkedik Edelény. Itt található az Alapítványi Óvoda és Általános Iskola, a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda, a Szent János Gimnázium és Szakképző Iskola, a Borsodi Általános Iskola, Mátyás Óvoda és Bölcsőde, Nefelejcs Óvoda.

Ügyintézési hivatalalok a Munkaügyi központ, az Okmányiroda, és az Edelény Polgármesteri Hivatala. Nagyobb élelmiszer üzletek aPenny Market, az Aro ABC Edelény, és a Diszkont Áruház.

 

(Fotók Edelényről a Google oldalon.)

 

 
Eseménynaptár
<<  Január 2018  >>
 H  K  Sze  Cs  P  Szo  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Látogatók száma
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counterFirefox 1024*768-ra optimalizálva.